logo
homeofertareferencjekontakt  

Ważniejsze opracowania wykonane przez
Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne S.C.,
nasi kienci
TEMAT: ZLECENIODAWCA:

Aktualizacja, weryfikacja i przetworzenie informacji zgromadzonych w bazie danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski o obiektach i przedsięwzięciach mogących pogorszyć lub pogarszających stan wód podziemnych - Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, 2015 r.

Państwowy Instytut Geologiczny

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych
otworem ST–1 w Staniszowie k/ Jeleniej Góry, 2014 r.

Termy Staniszów Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych
otworem KT–1 w Karpnikach k/ Jeleniej Góry, 2014 r.

Wektor Inwestycje
Sp. z o.o.

Wykonanie modernizacji studni S–3A i S–3B – zabezpieczenie wód podziemnych ze strony nieczynnych otworów wraz z dokumentacją geologiczną oraz wykonanie nowej studni S–3C, 2014 r.

DANONE Sp. z o.o.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla stacji kolejowych: Jarosław, Munina, Przemyśl, Żurawica, Radymno, 2014 r.

CE Project Group

Wykonanie badań geologicznych w km od 16.193 do 16.500 w torze nr 2 linii nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim, 2014 r.

CE Project Group

Opracowanie 66 opinii hydrogeologicznych dotyczących możliwości odprowadzenia do ziemi oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Sulmierzyce, 2014 r.

Eco–Team Sp. z o.o., Sp.K.

Prace geologiczne na potrzeby rekultywacji zbiornika odpadów po zakładach "Górka" w Trzebini
(II etap), 2014 r.

INVESTEKO S.A. Katowice

Opracowanie 51 opinii hydrogeologicznych dotyczących możliwości odprowadzenia do ziemi oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Sulmierzyce, 2013 r.

ZBIGNIEW JARKIEWICZ EKOZET

Dokumentacja badań podłoża gruntowego na potrzeby modernizacji linii napowietrznych na terenie dawnego woj. częstochowskiego, 2013 r.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie

Dokumentacja badań podłoża gruntowego: Obiekt budowlany: Przystanek osobowy Kraków Bronowice
(km 65.728 linii nr 133, km 5.138 linii nr 118), 2013 r.

CE Project Group

Prace geologiczne na potrzeby rekultywacji zbiornika odpadów po zakładach "Górka" w Trzebini, 2013 r.

INVESTEKO S.A. Katowice

Prace geologiczne na potrzeby rekultywacji terenu dawnej nasycalni w Solcu Kujawskim, 2013 r.

PROTE Technologie dla Środowiska Poznań

Badania środowiska gruntowo–wodnego na terenie zakładów KBR Poland w Gródku k/Drzycimia, 2013 r.

Procon Eco

Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanego Zakładu Utylizacji Stłuczki Szklanej w Lublińcu, 2013 r.

Krynicki Recykling S.A. Olsztyn

Dokumentacja geologiczno–inżynierska dla modernizacji linii kolejowej E 30 Zabrze–Katowice–Kraków na odcinku Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy obiekty nr 11,12 i 13, w km 46+700 – 62+400 oraz nr 14 i 15 w km 62+400 – 67+200, 2012 r.

CE Project Group

Badania geotechniczne i geośrodowiskowe na terenie dawnej Cukrowni w Otmuchowie, 2012 r.

PRONASCO Legnica

Dokumentacja geologiczno–inżynierska dla modernizacji linii kolejowej Kraków–Medyka–granica państwa na odcinku Sędziszów Małopolski – Trzciana km. 133.600–143.900, 2012 r.

CE Project Group

Badania geofizyczne i geologiczna interpretacja danych w celu oceny możliwości rozszerzenia granic złoża "Brudzowice" do rzędnej +260 m npm, 2012 r.

Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A.

Dokumentacja geologiczno–inżynierska w celu określenia warunków gruntowo–wodnych w obrębie osuwiska przy linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów – Stróże w km 19+050 – 19+300, 2012 r.

CE Project Group

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, warstwy informacyjne: "Pierwszy poziom wodonośny–wrażliwość na zanieczyszczenia i jakość wód"; arkusze: Medzilaborce /1063/, Łupków /1064/, Jabłonki /1065/ i Wetlina /1067/) Lutowiska /1066/, Ustrzyki Górne /1068/ i Dźwiniacz Górny /1069/), 2012 r.

Państwowy Instytut Geologiczny

Dokumentacja złoża piasków Zawisna V, 2012 r.

POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju

Wykonanie sieci monitoringu lokalnego (otworów piezometrycznych) dla FSO na Żeraniu, 2012 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Łodzi

Badania zanieczyszczenia gruntów na terenie Zakładów Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. w Mikołowie, 2012 r.

EkoNorm Sp. z o.o. Katowice

Dokumentacja geotechniczna wraz z oceną zanieczyszczeń gruntu i wody gruntowej w związku z projektowaną budową PARKU HANDLOWEGO przy ul. Pułaskiego w Myszkowie, 2012 r.

Europrojekt Beta

Badania geotechniczne, projekt geologiczny i dokumentacja geologiczno–inżynierska w związku z realizacją zespołu budynków usługowo–handlowo–biurowych wraz z parkingiem podziemnym, naziemnym, wjazdami, przebudową istniejącego parkingu i sieci. Etap I – Rozbudowa budynku Factory Ursus pl. Czerwca 1976 r. nr 6 w Warszawie, 2011 r.

BITL Biuro Inżynierskie

"Aktualizacja, weryfikacja i przetworzenie informacji zgromadzonych w bazie danych Mapy Hydrogeologicznej Polski o obiektach i przedsięwzięciach mogących pogorszyć lub pogarszających stan wód podziemnych (etap 2) dla regionu wodnego Warty – obszarach bilansowych
P–I, P–II, P–III, P–V, P–VIII", 2011 r.

Państwowy Instytut Geologiczny

Wykonanie sieci monitoringu wód podziemnych w rejonie Zbiornika Goczałkowickiego, 2011 r.

Uniwersytet Śląski

Piezometry sieci lokalnego monitoringu na stacji Lukoil w Błoniu wraz z projektem i dokumentacją geologiczną, 2011 r.

General Petrol sp. z o.o.

Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo–wodne w Częstochowie przy Al. Wojska Polskiego, 2011 r.

POLONTEX S.A.

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenie pod projektowany zakład Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim, 2011 r.

PROCON Mikołów

Odwiercenie i udokumentowanie studni nr 4 dla fabryki w Bieruniu, 2011 r.

DANONE Sp. z o.o.

Wykonanie sprawozdania określającego stan środowiska gruntowo–wodnego na terenie ZPN nr 4 w Częstochowie, 2010 r.

PKN ORLEN

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowego na terenie zakładu Thales Rail Signaling Solutions Sp. z o.o. w Poznaniu, 2010 r.

PROCON Mikołów

Badania zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenie zakładów AREVA w Mikołowie, 2010 r.

EkoNorm Sp. z o.o. Katowice

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej (d. Zakłady CHEMAN), 2010 r.

EkoNorm Sp. z o.o. Katowice

Reambulacja dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z wyznaczeniem obszarów ochronnych GZWP nr 408 Niecka Miechowska (NW), 2010 r.

Państwowy Instytut Geologiczny

Badania stanu zanieczyszcenia środowiska gruntowo–wodnego na terenie Rafinerii Czechowice, 2010 r.

EkoNorm Sp. z o.o. Katowice

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenie zakładów KIDDE (dawny Wydział Mechaniczny WSK "PZL-Rzeszów" S.A.) w Ropczycach, 2010 r.

PROCON Mikołów

Badania środowiska gruntowo–wodnego na 11 obiektach firmy COGNOR (Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Lublin, Olsztyn, Opole, Piła, Słupsk, Warszawa, Wrocław), 2010 r.

PROCON Mikołów

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, warstwy informacyjne: "Pierwszy poziom wodonośny–występowanie i hydrodynamika"; ETAP II: Arkusze: Przedbórz(775) ; Pradła(880); Szczekociny(881); Wodzisław(882); Wolbrom(914); Miechów(915), 2010 r.

Państwowy Instytut Geologiczny

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, warstwy informacyjne: "Pierwszy poziom wodonośny-wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód", ETAP I: Arkusze: Jaraczewo (582), Jarocin(583), Krotoszyn(619), Raszków(620), 2009 r.

Państwowy Instytut Geologiczny

Dokumentacja geotechniczna dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 484, 2009 r.

BEiPBK "EKKOM"
Sp. z o.o. Kraków

Dokumentacja geotechniczna dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 725, 2009 r.

BEiPBK "EKKOM"
Sp. z o.o. Kraków

Studium geologiczno–inżynierskie dla budowy południowej obwodnicy śródmieścia miasta Kielce, 2009 r.

BEiPBK "EKKOM"
Sp. z o.o. Kraków

Badania stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenie zakładów KIDDE (dawny Wydział Mechaniczny WSK "PZL–Rzeszów" S.A.) w Ropczycach, 2009 r.

PROCON Mikołów

Dokumentacja geotechniczna określająca warunki geotechniczne w rejonie: obiektu w km 177,425 - most nad rzeką Pilicą w Przyłęku; obiektu w km 172,274 – wiadukt kolejowy nad linią kolejową Kozłów–Koniecpol.; obiektu w km 174,403 – wiadukt kolejowy nad drogą powiatową Kuczków – Starzyny w Brzostku, 2009 r.

PROCON Mikołów

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w rejonie sortowni odpadów i projektowanej kompostowni w Konopiskach przy ul.Przemysłowej 7, 2009 r.

Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach Konopiska

Badania stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenie zakładów AREVA T&D w Mikołowie, 2009 r.

EkoNorm
Sp. z o.o. Katowice

Badania stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego w rejonie magazynu paliw na terenie Zakładu Mleczarskiego "Nutricia"w Krotoszynie, 2009 r.

EkoNorm
Sp. z o.o. Katowice

Dokumentacja geotechniczna dla obwodnicy miasta Stryków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 708, 2009 r.

BEiPBK "EKKOM"
Sp. z o.o. Kraków

Analizy hydrogeologiczne dla obiektów ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie i Katowicach, 2009 r.

Veolia Woda Sp. z o.o. Warszawa

Dokumentacja złoża kruszywa naturalnego "Główczyce", 2008 r.

PPH Placzyński Częstochowa

Dokumentacja geotechniczna dla projektu koncepcji obwodnicy Konstantynowa Łódzkiego, 2008 r.

BEiPBK "EKKOM"
Sp. z o.o. Kraków

Dokumentacja geotechniczna dla działki Inwestycyjnej w Zawierciu, 2008 r.

CUSHMAN & WAKEFIELD Polska
Sp. z o.o.

Określić stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenie zakładów STRADOM S.A. w Częstochowie, 2008 r.

STRADOM S.A.

Dokumentacja geotechniczna w związku z projektowaną budową rozdzielni elektroenergetycznej 400 kV ŚWIEBODZICE w Mokrzeszowie, 2008 r.

Elektroprojekt S.A. oddział Gliwice

Odwiercenie i udokumentowanie studni nr 1A dla fabryki w Bieruniu, 2008 r.

DANONE Sp. z o.o.

Dokumentacja geotechniczna pod budowę hal przemysłowych firmy IBS Polska w Wierzbicy, 2008 r.

AJCON Polska Sp. z o.o.

Dokumentacja geologiczno–inżynierska dla rozbudowy centrum logistycznego JYSK w Radomsku, 2008 r.

JYSK Sp. z o.o.

Badania stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenie zakładów AREVA w Mikołowie, 2008 r.

EkoNorm Sp. z o.o.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska i dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla drugiej kwatery składowiska odpadów komunalnych dla m. Tomaszów Mazowiecki, 2008 r.

CITEC–TECHUNION
Sp. z o.o.

Dokumentacja geologiczna złoża wapieni jurajskich "Zalesiaki", 2008 r.

Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn

Dokumentacja geotechniczna pod budowę bazy magazynowej w Przybyłowie, 2008 r.

PRI REAL-BUD Sp. z o.o.

Dokumentacja złoża kruszywa naturalnego "Bzionków", 2008 r.

PPH Placzyński

Dokumentacja złoża kruszywa naturalnego "Rębielice Królewskie", 2008 r.

KOPALEX s.c.

Badania stanu zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych na terenie zakładu AREVA Mikołów, 2008 r.

EkoNorm Sp. z o.o.

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego w sąsiedztwie zakładów VALEO w Czechowicach Dziedzicach, 2007 r.

Procon Eco dla URS

Dokumentacja geotechniczna pod rozdzielnię 110 kV SE 400/110 kV Wrocław, 2007 r.

Elektroprojekt S.A. oddział Gliwice

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenie zakładu firmy LONGVILLE w Warszawie, 2007 r.

Procon Eco dla URS

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenach przyległych do zakładów Valeo w Skawinie, 2007 r.

Procon Eco dla URS

Dokumentacja geotechniczna dla terenu inwestycyjnego przy ul. Topolowej w Częstochowie, łącznie z badaniami zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych, 2007 r.

Baltic Invest Sp. z o.o.

Dokumentacja geotechniczna pod projektowaną Halę Magazynową w Poznaniu, 2007 r.

ALUPLAST sp. z o.o.

Odwiercenie i udokumentowanie studni nr 3A dla fabryki w Bieruniu, 2007 r.

DANONE Sp. z o.o.

Badania stanu zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych na terenie zakładu NGK Gliwice, 2007 r.

EkoNorm Sp z o.o. Katowice

Dokumentacja geologiczno–inżynierska Galeria Jurajska Częstochowa, 2007 r.

APA Wojciechowski
Sp. z o.o.

Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego w rejonie instalacji odwadniania etanolu na terenie Petrochemii Blachownia, 2007 r.

SOLVECO Sp. z o.o.

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenach obiektów Konsorcjum Stali w: Krakowie, Ursusie, Rembertowie, Zielonce, 2006 r.

Procon Eco

Dokumentacja geotechniczna i określająca warunki hydrogeologiczne dla projektowanej zakładowej stacji tankowania pojazdów na terenie Kopalni Soli Kłodawa w Kłodawie, 2006 r.

EkoNorm
Sp. z o.o. Katowice

"Project Island", 2006 r.

Halcrow Group Spółka
z o.o. Oddział w Polsce

Likwidacja studni S-2 na terenie fabryki w Bieruniu, 2006 r.

DANONE Sp. z o.o.

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenie firmy Carbo–Koks Bytomiu–Bobrku, 2006 r.

EkoNorm
Sp. z o.o. Katowice

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenach po Cementowni w Ogrodzieńcu, 2006 r.

Procon Eco

Opróbowanie piezometrów i pobór prób wody z cieków powierzchniowych, Świebodzice Areva T & D, 2006 r.

Procon Eco

Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla pierwszej kwatery składowiska odpadów hutniczych na terenie po rozbiórce zwałowiska odpadów hutniczych "Lipówka" w Strzemieszycach Małych, 2006 r.

TECHUNION
Sp. z o.o., Katowice

Dokumentacja geotechniczna pod projektowaną stację elektroenergetyczną SE 400/110 kV WROCŁAW w m. Małuszów – Krzyżowice w Parku Technologiczno – Przemysłowym "Biskupice – Podgórne", 2006 r.

Elektroprojekt S.A. oddział Gliwice

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenie Cukrowni Klemensów w Strzebrzeszynie, 2006 r.

EkoNorm Sp z o.o. Katowice

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenach przyległych do zakładów Valeo w Czechowicach–Dziedzicach, 2006 r.

Procon Eco

Sieć monitoringu lokalnego dla stacji paliw JET w Wałbrzychu, 2006 r.

PIM "K–Z" Miedary

Dokumentacja geotechniczna dla projektu technicznego obwodnicy zachodniej miasta Radomska, fragment C–F–L., 2005 r.

Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego "EKKOM" Sp. z o.o.

Dokumentacja geololgiczno–inżynierska pod Galerię nad Wartą przy ul. Krakowskiej 25/27 w Częstochowie, 2005 r.

GTC Galeria CTWA
Sp. z o.o.

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenie zakładów Valeo w Zielonkach k/Krakowa, 2005 r.

Procon Eco

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego w Świdnicy, 2005 r.

Procon Eco

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie: Wytwórni Drożdży Piekarskich w Krakowie-Bieżanowie, Mazowieckiej Fabryki Drożdży "Józefów", Drożdżowni Lublin, 2005 r.

EkoNorm
Sp. z o.o. Katowice

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego dla NGK Poland w Grodzisku Mazowieckim, 2005 r.

Procon Eco

Ekspertyza hydrogeologiczna dotycząca możliwości wykonania ujęcia wody w rejonie zakładu AGROS w Koszalinie, 2005 r.

Procon Eco

Piezometry monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie magazynów firmy DuPont Powder Coatings Poland w Łodzi, 2005 r.

Procon Eco

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenie zakładu Alstom Flowsystems Elbląg, 2005 r.

Procon Eco

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego na terenie zakładu Alstom Żory, 2005 r.

Procon Eco

Hydrogeological Analysis referring to groundwater intakes exploited by PWiK Pabianice, 2005 r.

Compagnie Generale des Eaux, Przedstawicielstwo w Polsce

Badania geologiczne dla projektowanej budowy zespołu budynków mieszkalnych w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II, 2004 r.

RADAN sp. z o.o.

Dokumentacje zasobowe ujęć PWiK: III, S–3 Prefabet, Opatowice i Pniowiec I operaty wodnoprawne, 2004 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.Tarnowskie Góry

Badania geologiczne działki 1 – 521 w Radomsku, 2004 r.

JYSK Sp. z o.o.

41 piezometrów na terenie całej Polski dla IMGW na potrzeby Systemu monitoringu i osłony kraju przed skutkami powodzi SMOK, 2004 r.

Xylab sp. z o.o.

Badania geologiczne dla przebudowy SE 220/110 kV "Łośnice" przy ul.Łośnickiej w Zawierciu, 2004 r.

Elektroprojekt S.A. oddział Gliwice

Hydrogeological Analysis of current water supply and prospects of new water sources, 2004 r.

Compagnie Generale des Eaux, Przedstawicielstwo w Polsce

Projekt likwidacji otworów studziennych nr: Ia i Iaz na ujęciu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w m. Zawada–Karchowice, 2003 r.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach

Analiza hydrogeologiczna zagrożeń związanych z przejęciem obiektów gospodarki wodnej i ściekowej KGHM, 2003 r.

Compagnie Generale des Eaux, Przedstawicielstwo w Polsce

Badania geologiczne i piezometry na terenie działek nr 2/12, 2/13, 2/14 w KSSE podstrefa Gliwice, 2002 r.

Procon Eco

Badania geologiczne na terenie obiektów firmy POLAR we Wrocławiu, 2002 r.

Procon Eco

Analiza hydrogeologiczna dotycząca zanieczyszczenia wód w rejonie miejsko–przemysłowej oczyszczalni ścieków "EMPOŚ" w Oświęcimiu, 2002 r.

Compagnie Generale des Eaux, Przedstawicielstwo w Polsce

Sondowania badawcze dla pobrania prób gruntu do badań laboratoryjnych na terenie Kopalni "Zapniów", 2001 r.

WCI Umwelttechnik GmbH a division of URS Corporation

Hydrogeological study on Prospects for groundwater abstraction by PWiK in Dąbrowa Górnicza, 2001 r.

SEURECA – SPACE dla VIVENDI Water Polska

Hydrogeological study on prospects for groundwater abstraction by PWiK in Tarnowskie Góry, 2001 r.

SEURECA – SPACE dla VIVENDI Water Polska

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w rejonie składowiska odpadów chromowych w Rudnikach, 2001 r.

Zakłady Chemiczne "Rudniki" S.A.

Dokumentacja hydrogeologiczna jakości wód podziemnych w rejonie Kaletańskich Zakładów Celulozowo–Papierniczych w Kaletach w upadłości, 2000 r.

Wojewoda Śląski

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 :50 000 arkusz nr 47 Malechowo, 1999 r.

Państwowy Instytut Geologiczny

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 :50 000 arkusz nr 48 Korzybie, 1999 r.

Państwowy Instytut Geologiczny

Dokumentacja hydrogeologiczna GZWP Niecka Miechowska (NW), 1999 r.

ARCADIS Ekokonrem Wrocław dla Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Dokumentacja hydrogeologiczna określająca aktualny zasięg migracji chromu w GZWP nr 326 na północ od Częstochowy, 1999 r.

Wojewoda Śląski

Mapa Hydrogeologiczna Polski 1:50 000 arkusz Raszków, 1998 r.

Państwowy Instytut Geologiczny

Projekt monitoringu regionalnego wód podziemnych dla województwa częstochowskiego, 1997 r.

Wojewoda Częstochowski

Dokumentacje hydrogeologiczne zasobów eksploatacyjnych ujęć: Dzierżono, 1997 r.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach

Inwentaryzacja źródeł wód na terenie województwa częstochowskiego, 1997 r.

Wojewoda Częstochowski

Studnie odciążające, piezometry na przedpolu zapór w Goczałkowicach i Kozłowej Górze, 1997-2001 r.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanej fabryki GM OPEL w Gliwicach, 1996 r.

ARCADIS Ekokonrem Wrocław

 

homeofertareferencjekontakt