home o firmieofertareferencjekontakt  

Wtyczka Flash niedostępna.
O FIRMIE

Informacja o
Nowym Przedsiębiorstwie Geologicznym S.C.
w Częstochowie
Wspólnikami są:

mgr inż. Ireneusz Łukaczyński,
mgr Lech Otrąbek,
mgr Romuald Polaczek

Posiadamy doświadczenie zawodowe związane z rozpoznaniem i dokumentowaniem wód podziemnych, złóż kopalin użytecznych oraz badań warunków geologiczno-inżynierskich zdobyte w regionie częstochowskim i w innych rejonach kraju.

Działalność pod własnym szyldem rozpoczynaliśmy w 1996 r. od nadzoru geologicznego i opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektowanej fabryki GM OPEL w Gliwicach. Wykonaliśmy już ponad 3000 opracowań (ważniejsze opracowania wymienione są na podstronie referencje), a teren naszego działania obejmuje praktycznie cały kraj (możemy tak twierdzić po doświadczeniach z roku 2004, kiedy to, na zlecenie firmy Xylab, wykonaliśmy 41 piezometrów, na terenie całej Polski, dla IMGW, na potrzeby Systemu monitoringu i osłony kraju przed skutkami powodzi SMOK /lokalizacja piezometrów na załączonej mapie/).

Mapa SMOK

Dysponujemy sprzętem wiertniczym (NORDMAYER RSB 0/1.4, FRASTE MULTIDRILL SL , zestaw do sondowań próbnikiem okienkowym RKS) umożliwiającym wykonywanie otworów badawczych, studziennych i piezometrycznych.

Możemy podjąć się realizacji zadań na terenie całego kraju

kontakt z nami


Wtyczka Flash niedostępna.

 

homeo firmieofertareferencjekontakt